Silahsız Temel Eğitime Kayıt İçin İstenen Belgeler (T2)

Silahsız Temel Eğitime Kayıt İçin İstenen Belgeler (T2)1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. İkametgah Belgesi (muhtarlıktan) veya Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğündenveya adres bilgi sayfası çıktısı (e-devlet şifresi üzerinden)

3. Öğrenim Durumu Belgesi Fotokopisi (diploma, mezuniyet belgesi, tasdikname, öğrenci belgesi vb.) ( en az orta okul mezunu)

4. Sağlık Kurulu Raporu (Bu hizmeti veren devlet hastanelerinden " Silahsız Güvenlik Görevlisi Olur" ibareli heyet onaylı rapor olmalıdır.)

5. 3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve asıl olmalıdır, fotokopi olamaz. Erkek adaylar sakalsız, gömlek-kravatlı ve arka fon beyaz olacak şekilde çektirmelidir.

Fotoğraflar eğitim sertifikası ve Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartında kullanılacağından istenen şartları taşımalıdır.
)

Kesin kayıt işlemi için istenen tüm belgelerin sizlere belirtilen süre içinde, doğru ve eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.


 Silahsız Temel Eğitime ( T2 ) kayıt için istenen belgeleri
  indirmek, yazıcıdan çıktı almak için 
lütfen tıklayınız.