Kimlik Başvuru Belgeleri ( YENİLEME )

KİMLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGE VE İŞLEMLER  ( YENİLEME EĞİTİMİ SONRASI )
 
1- www. İem.gov.tr adresinden randevu alınıp sıra numarası, randevu tarihi ve saatinin yazılı olduğu form çıktısı yazdırılıp randevu gününde, aşağıda belirtilmiş tüm belgelerle İstanbul Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne gidilecek.

2- T.C Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi vb. resmi kimliklerden her hangi birisinin aslı ve 1 adet fotokopisi

3- Yenileme Eğitim Sertifikasının aslı ve fotokopisi

4- Öğrenim Durum Belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi ( Diploma, Mezuniyet Belgesi, Tasdikname, Öğrenci Belgesi, Diploma Kayıp Belgesi vb.)

5- Vesikalık Biyometrik Fotoğraf (1 adet) (Son 6 ay içinde çekilmiş ve asıl olmalıdır, fotokopi olamaz. Erkek adaylar sakalsız, gömlek-kravatlı ve arka fon beyaz olacak şekilde çektirmelidir. Bayan adaylar abartılı makyajsız, arka fon beyaz olacaktır. Fotoğraflar, Ön cepheden (tam karşıdan) çekilmiş olmalıdır.

6- Kan Grubunu Gösterir Belge ( Veya Kan grubu yazılı sürücü belgesi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi )

7- Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi ( Önceden hiç ÖGG Kimlik Kartı almayanlar (kimliksiz adaylar) için Sertifika Fotokopisi ve Sağlık Heyet Raporu)

8- Özel Güvenlik Kimlik Ruhsat Harcı Ödendi Makbuzu (Dekont Aslı) ( 2021 Yılı Harç Bedeli: 986 TL.)

Not: Kimlik Ruhsat Harcı, Vergi Dairelerindeki 9103 numaralı harç hesabına yatırılacaktır.

Not: Yenileme eğitimi öncesinde kimlik almış olanlar ikinci defa ruhsat harcı ödemeyecektir. Yalnız sertifikası olup önceden hiç kimlik almamış olanlar kimlik başvurusu yapabilmek için ruhsat harcını ödemek zorundadır.

9- Yeni Kimlik Kartı için Halk Bankası TR020001200941300016000096 nolu hesaba 45 TL kart ücreti yatırılacak. (Dekont Aslı başvuru sırasında ibraz edilecek.) (ATM ve internet çıktısı kabul edilir.)
 
10 - Yeni dönemde özel güvenlik kimlik kartı başvuruları e devlet kanalıyla yapılacak. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

   Yenileme Eğitimi sonrası kimlik başvurusu için istenen belgeleriindirmek,
   yazıcıdan çıktı almak için 
lütfen tıklayınız.Yenileme Eğitimi sonrası kimlik başvurusu için gerekli olan dilekçe örneğiniindirmek,
 yazıcıdan çıktı almak için 
lütfen tıklayınız.